Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar

 
Historia Polskiej Wspólnoty
- Geschichte der polnischen Gemeinde in Mödling

Następna Msza Św. w języku polskim w Mödling - Unsere Messzeiten

 


Ósma premiera
amatorskiej grupa teatralnej HOPPALA
-

8. Premierenvorstellung
der Amateur-Theatergruppe HOPPALA


Starsze doniesienia
z Polskiej Wspólnoty w Mödling:


Ältere Beiträge aus der
polnischen Gemeinde in Mödling:

Siódma premiera amatorskiej grupa teatralnej HOPPALA -
7. Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe HOPPALA

(Oktober 2020)
Szósta premiera amatorskiej grupa teatralnej HOPPALA -
6. Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe HOPPALA

(Januar 2020)
Poolski opłatek w Mödling 2019
Polnisches Weihnachtsfest 2019 in Mödling
(Dezember 2018)
Piąta premiera amatorskiej grupa teatralnej HOPPALA -
5. Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe HOPPALA
(September 2019)
Polska Niedziela Palmowa w Mödling 2019  - 
Polnischer Palmsonntag in Mödling 2019
(April 2019)
Czwarta premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling -
4. Premierenvorstellung der Amateurs-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling
(Januar 2019)
Polski opłatek w Mödling 2018
Polnisches 2018 Weihnachtsfest in Mödling
(Dezember 2018)
Trzecia premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling -
3. Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling

(Juni 2018)
Druga premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling
2. Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling
(Januar 2018)
Polski opłatek w Mödling 2017
Polnisches Weihnachtsfest in Mödling
(Dezember 2017)
Nowy kapłan w Polskiej Wspólnocie w Mödling
Ein neuer Priester in der polnischen Gemeinde in Mödling
(Juni 2017)
Premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling
Premierenvorstellung des Amateurensembles der polnischen Gemeinde in Mödling
(Juli 2017)
Rekolekcje wielkopostne w SOOSS 2017
Oster Exerzitien in SOOSS 2017
(Juni 2017)
Polska Wspólnota na Adveniacie w St. Othmar - 2015
Polnische Gemeinde bei Adveniat bei St. Othmar - 2015
(Dezember 2015)
„Uniwersytet życia (pielgrzymka do Santiago de Colpostela)“ -
Buchpräsentation „Universität des Lebens. Mein Jakobsweg nach Santiago de Compostela“

(Oktober 2013)
Uroczyste otwarcie XXII Dni Kultury Polskiej w Austrii 2013 -
Eröffnungsgala der XXII. polnischen Kulturtage in Österreich 2013
(September 2013)
330 rocznica Odsieczy Wiedenskiej – 1683-2013 -
330.Jahrestages der Befreiung Wiens - 1683-2013

(September 2013)
Polskie pierogi u Św. Othmara w Mödling - 2012 -
Polnische „pierogi“ bei St. Othmar in Mödling

(Dezember 2012)
Polski opłatek w Mödling 2012 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2012

(Dezember 2012)
Grill party u księdza Mariana w Günselsdorf - 17.06.2012 -
Grillparty bei Pater Marian in Günselsdorf
(Juni 2012)
Procesja Bożego Ciała w Mödling 2012
Fronleichnamsprozession in Mödling 2012
(Juni 2012)
Polskie kolędowanie w Günselsdorf 2012
Polnische Weihnachtslieder in Günselsdorf 2012
(Januar 2012)
Jubileusz 10-cio lecia Polskiej Wspolnoty w Mödling 2001 - 2011
Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
(Dezember 2011)
Polski opłatek w Mödling 2010 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2010

(Dezember 2010)
Procesja Bożego Ciała w Mödling 2010
Fronleichnamsprozession in Mödling 2010

(Juni 2010)
Polski opłatek w Mödling 2009 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2009

(Dezember 2009)
22 Międzynarodowy Przegląd Chórów w Mödling 2009
22.  Internationales Mödlinger Chorfest 2009

(September 2009)
Polskie Dożynki na Kahlenberg 2009
Polnisches Erntedankfest am Kahlenberg 2009
(September 2009)
Uroczyste otwarcie XVIII  Dni Kultury Polskiej w Austrii 2009
Eröffnungsgala der XVIII. polnischen Kulturtage in Österreich 2009

(September 2009)
Procesja Bożego Ciała w Mödling
Fronleichnamsprozession in Mödling

(Juni 2009)
Polski opłatek w Mödling 2008 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2008

(Dezember 2008)
Lekcja historii na polskich dożynkach na  Kahlenbergu 2008 -
Geschichts-Unterricht beim polnischen Erntedankfest am Kahlenberg 2008

(September 2008)
21 Międzynarodowy Przegląd Chórów w Mödling 2008
21.  Internationales Mödlinger Chorfest 2008

(September 2008)
Uroczyste otwarcie XVII  Dni Kultury Polskiej w Austrii 2008  Mödling-2008
Eröffnungsgala der XVII. polnischen Kulturtage in Österreich 2008

(September 2008) x
Procesja Bożego Ciała w Mödling
Fronleichnamsprozession in Mödling

(Mai 2008)
Polskie kolędowanie w Mödling 2008 - 
Polnische Weihnachtslieder in Mödling 2008

(Jänner 2008)
Wystawa polskich artystów w Mödling -
Ausstellung polnischen Künstler in Mödling

(Dezember 2007)
Polski opłatek w Mödling 2007  
Polnisches Weihnachtsfest in Mödling 2007

(Dezember 2007)
Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling - 
Andrzej Lech einfach einer von uns in Mödling

(November 2007)
20 Międzynarodowy Przegląd Chórów w Mödling 2007
20.  Internationales Mödlinger Chorfest 

(September 2007)
Święto Wiary w Boże Ciało
Glaubensfest zu Fronleichnam
(Juni 2007)
Druga rocznica śmierci Jana Pawła II (1920 - 2005)
Der zweite Todestag  von Johannes Paul II.
(April 2007)
Polskie pieśni Pasyjne w Spitalkirche
Polnische Passionslieder in der Spitalkirche
(März 2007)
Wigilia po polsku
Polnischer Heiliger Abend

(Dezember 2006)
Oplatek Wspólnoty Polskiej w Mödling 2006
Weihnachtsfeier in polnischer Gemeinde in Mödling 2006

(Dezember 2006)
Zakonczenie Polskiej Szkoly w Mödling!
Abschlussfeier des Unterrichts in polnischer Muttersprache!
(Juni 2006)
Polskie żubry w centrum Wiednia!
Polnische Wisents (bison bonasus) in Mitten Wiens
(Mai 2006)
VII Zlot Polonii we Wiedniu 
7. Polentreffen in Wien
(April 2006)
Polskie zwyczaje wielkanocne
Polnische Ostertraditionen
(April 2006)
Kolęda czyli wizyta duszpasterska
„Kolęda” oder auch ein geistlicher Besuch
(Februar 2006)
Święty Mikołaj w Mödling - 11.12.2005
Der Nikolo in Mödling - 11.12.2005
(Dezember 2005)

powrót do góry - nach oben


Następna Msza Św. w języku polskim w Mödling: Nächste Messen in polnischer Sprache in Mödling:
Przypominamy, że Msza Św. celebrowana w języku polskim w Mödling odbywa się o godz. 10:30 w Spitalkirche, Brühlerstraße 1 w poniżej podanych terminach:

23.10.2022
27.10.2022
11.12.2022-Opłatek we Wspólnocie
22.01.2023
26.02.2023
26.03.2022
23.04.2023
28.05.2023
25.06.2023
Wir teilen Ihnen mit, dass die Heilige Messe in polnischer Sprache in Mödling
findet um
10:30 in der Spitalkirche, Brühlerstraße 1 in folgenden Terminen statt:

23.10.2022
27.11.2022
11.12.2022-Weihnachtsfeier
22.01.2023
26.02.2023
26.03.2023
23.04.2023
28.05.2023
25.06.2023
   

Serdecznie zapraszamy.

Wir laden Euch recht herzlich dazu ein.


powrót do góry - nach oben


Historia Polskiej Wspólnoty w Mödling

Geschichte der polnischen Gemeinde in Mödling

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar

Od dziesięcioleci osiedlali się Polacy w Mödling i okolicach. Aktualnie mieszka tu ponad kilkadziesiąt polskich rodzin. Większość z nich to wychowani w tradycji chrześcijańskiej praktykujący katolicy. Seit einigen Jahrzehnten siedeln sich Polen in Mödling und Umgebung an. Zur zeit leben hier in Mödling einige Dutzend polnischer Familien. Die Mehrheit von ihnen ist nach katholischer Tradition aufgewachsen.
Gdy w 2001 w Parafii St. Othmar rozpoczął swoją posługę polski kapłan Marian Garwol grupa Polaków z Mödling podjęła starania w celu zorganizowania polskiej Mszy Świętej na terenie Parafii. W latach 2001 do 2002 za zgodą ówczesnego proboszcza Wilhelma Müllera zaczęliśmy odprawiać z Ks. Marianem raz w miesiącu polską Mszę Świętą w Spitalkirche. Po odejściu z Parafii księdza Mariana posługę duchową kontynuowali przebywający na szkoleniach w klasztorze St. Gabriel - Mödling polscy zakonnicy z Zakonu Zgromadzenia Słowa Bożego – Misjonarzy. W latach 2002 do 2003 O. Konrad Potyka a następnie w latach 2003 do 2004 O. Ryszard Gontarczyk. Od września 2004 do września 2005 roku mieliśmy zaszczyt gościć znowu O. Mariana, który dojeżdżał raz w miesiącu do Mödling aby wspólnie z grupą Polaków sprawować Ofiarę Eucharystyczną. Als im Jahr 2001 in der Pfarre St. Othmar ein polnischer Kaplan, Marian Garwol, seinen Dienst in der Pfarre antrat, hat sich die Gruppe der polnischen Christen Mühe gegeben, die Messe in polnischer Sprache in Mödling zu organisieren. Mit Zustimmung des damaligen Pfarrers Wilhelm Müller haben wir in den Jahren 2001 bis 2002 die polnische Messe mit P. Marian in der Spitalkirche gefeiert. Als P. Marian im Jahr 2002 unsere Pfarre verlassen hat, haben sich Steyler Missionare der polnischen Gruppe zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2002 bis 2003 kam P. Konrad Potyka und dann P. Ryszard Gontarczyk. Von September 2004 bis September 2005 hatten wir wieder die Ehre, Pfarrer Marian in Mödling empfangen zu können und gemeinsam mit ihm einmal im Monat Eucharistie zu feiern.
W latach 2005 do 2008 swą posługe duszpasterska w Parafii St. Othmar sprawował polski wikary ksiądz Andrzej Próchniak. W związku z tym przejął on obowiązki opieki nad Polską Wspólnotą w Mödling a co z tym związane prowadzenie polskiej Mszy Świętej w Mödling. Im Jahr 2005 bis 2008 erhielt unsere Pfarre St. Othmar wieder einen polnischen Kaplan, Mag. Andrzej Próchniak. Er hat die geistliche Betreuung der polnischen Mitchristen übernommen und somit auch die Messen in polnischer Sprache in Mödling.

P. Marian Garwol, 2005

Abschied von P. Konrad Potyka, 2003
W roku 2008 do 2009 po odejściu z parafii St. Othmar księdza Andrzeja Próchniaka ponownie wyciąga swą pomocną dłoń wypróbowany i wierny przyjaciel Wspólnoty Polskiej Ksiądz Marian Garwol, prowadząc polskią Mszę Świętą we Wspólnocie. We wrześniu 2009 duchowym opiekunem Wspólnoty Polskiej w Mödling zostaje przydzielony do Parafii St. Othmar ksiądz Waldemar Nowaczyk. In den Jahren 2008 bis 2009 übernahm erneut der unermüdliche und wahre Freund der Polnischen Gemeinde in Mödling P. Marian Garwol die polnische Messe in Mödling.
Im September 2009 übernahm der neu zur Pfarre St. Othmar zugeteilte polnische Kaplan Waldemar Nowaczyk die geistliche Führung der polnischen Gemeinde.

 

P.Ryszard Gontarczyk, Fronleichnamsprozession
Mödling 2004

P. Andrzej Próchniak, Spitalkirche, 2006
Można by rzecz, że historia kołem się toczy. Po odejściu z parafii w 2011 roku ks. Waldemara Nowaczyka do posługi duchowej w polskiej Wspólnocie w Mödling wraca w dziesiątym roku jej istnienia ks. Marian Garwol, który w 2001 roku był jej jednym z zalożycieli. Man kann sagen, dass die Geschichte ewig im Kreis läuft. Als P. Waldemar Nowaczyk im Jahr 2011 unsere Pfarre verließ, kam im zehnten Jahr des Bestehens der polnischen Gemeinde P. Marian Garwol wieder zurück, der im Jahr 2001 einer ihrer Gründer war.
Po odejsciu ks. Mariana Garwola z Polskiej Wspólnoty w Mödling w 2015 roku posługe duchową objął ks. Marek Zaborowski. Nach dem Ausscheiden von P. Marian Garwol im Jahr 2015 aus der polnischen Gemeinde übernimmt P. Marek Zaborowski die geistliche Führung der polnischen Gemeinde in Mödling.

P. Waldemar Nowaczyk, 2009

P. Marek Zaborowski, 2015
W lipcu 2017 roku opiekę duchową nad Wspólnotą polską objął ksiądz prałat kan. dr. Benedykt Cierzniak, który pomimo wielu problemów zdrowotnych głosi Słowo Boże we wspólnocie w sposób niezwykle charyzmatyczny In Juli 2017 spirituelle Betreuung über die polnische Gemeinde nahm Ehrenkanonikus Monsignore Dr. Benedykt Cierzniak welcher trotz vieler gesundheitlicher Probleme das Wort Gottes in der Polnischen Gemeinde äußerst charismatisch predigt.

Monsignore Ekan. Dr. Benedykt Cierzniak während Predigt

Segnung der Palmen am Palmsonntag 2019
Jesienią 2019 roku ze względu na stan zdrowia Ojciec Benedykt przeszedł na zasłużoną „emeryturę” w Polskiej Wspólnocie. Jednak w dalszym ciągu pozostaje z nami w kontakcie i w
ramach zastępstwa głosi wytrwale Słowo Boże w Mödling.

I tym razem możemy powiedzieć o opatrzności Bożej, która czuwa nad Polską Wspólnotą w Mödling ponieważ szybko udało się nam znaleźć godnego następcę księdza Benedykta. Okazał się nim ksiądz Robert Nowak, który zdecydował się dojeżdżać z dalekiego Großengersdorf do Mödling iprzejąć opiekę nad naszą wspólnotą.
Aufgrund seines Gesundheitszustands zog
sich Pater Benedikt im Herbst 2019 wohl-verdient aus der polnischen Gemeinde zurück. Er ist jedoch immer noch in Kontakt mit uns und predigt als Ersatz in Mödling noch immer das Wort Gottes.


Und jetzt können wir über Gottes Vorsehung sprechen, wie er auf  die polnische Gemeinde in Mödling aufpasst, weil es uns schnell gelungen ist, einen würdigen Nachfolger für Pater Benedikt zu finden. Es ist  P. Robert Nowak, der sich entschied, vom fernen Großengersdorf nach Mödling anzureisen und die geistliche Betreuung unserer Gemeinde zu übernehmen.


Pater Robert Nowak


Polnische Gemeinde in der Spitalkirche

Po przeniesieniu Ks. Roberta Nowaka jesienią 2021 roku do Hochenau an der March nie było możliwe dalsze prowadzenie polskich mszy w Mödling przez niego. Po intensywnych poszukiwaniach udało się nam znaleźć nowego opiekuna polskiej wspólnoty w Mödling, ojca Błażeja Idczaka SDB z parafii Serca Jezusowego w Stadlau Nach dem Versetzen des bisherigen geistlichen Betreuers Pater Robert Nowak aus Langengersdorf nach Hochenau an der March, war es ihm nicht mehr möglich, seine Dienste in Mödling weiter zu führen. Nach intensiver Suche hat die polnische Gemeinde einen neuen geistlichen Betreuer in der Person des Salesianers Pater Błażeja Idczaka SDB, der in der Pfarre Herz Jesu in Stadlau beheimatet ist, gefunden.

Pater Błażej Idcza SDB

Polnische Gemeinde während der Messe


Od ponad dziewiętnastu lat spotyka się
raz w miesiącu na wspólnej modlitwie
w Spitalkirche kilkudziesięciu polskich
chrześcijan. Często Często gościmy na naszych spotkaniach również austriackich katolików, którzy wspólnie z nami modlą się.
Seit mehr als neunzehn Jahren treffen sich einige Dutzend polnischer Christen in der Spitalkirche zum gemeinsamen Gebet. Wir freuen uns besonders über regelmäßig kommende österreichische Mitchristen, die mit uns gemeinsam beten.


Polnische Gemeinde während der Messe


Weihnachtsfeier in der Polnischen Gemeinde

Najważniejszym elementem łączącym naszą Grupę jest wspólna modlitwa w języku ojczystym, która umożliwia nam pełniejsze przeżycie tajemnicy Eucharystyczej.
Ważną rolę w liturgii dla wychowanych w tradycji katolickiej odgrywają polskie pieśni Eucharystyczne.
Eines der wichtigsten Elemente, das die polnische Gruppe verbindet, ist das gemeinsame Gebet in der Muttersprache, das uns ermöglicht, das eucharistische Geheimnis gefühlvoll mitzuerleben. Ebenfalls eine große Bedeutung haben polnische eucharistische Lieder für diejenigen, die in der polnisch-christlichen Tradition aufgewachsen sind.
Innym elementem więzi grupowej jest potrzeba spotkania sie z grupą rodaków i rozmowa o aktualnych sprawach czy problemach życia codziennego, bieżąca informacja z życia polonii w Wiedniu czy w Austrii a także nawiązywanie nowych kontaktów z rodakami. Ein großes Bedürfnis der Gruppe ist es, mit Landsleuten ins Gespräch zu kommen, über die Probleme des täglichen Lebens und über Aktuelles aus den polnischen Organisationen in Wien und Österreich zu diskutieren sowie neue Bekanntschaften zu schließen.
Potrzeby te wyzwalają łańcuch bezinteresownych działań ludzi bez, których organizacja naszych spotkań byłaby wręcz niemożliwa. Począwszy od polskich kapłanów poprzez lektorów, ministrantów, animatorów muzycznych czy wreszcie tych wszystkich, którzy swoimi smakołykami kulinarnymi umilają nasze spotkania na kawie. Nie w sposób byłoby pominąć pomoc, którą otrzymujemy ze strony Parafii St. Othmar za co w tym miejscu słowa serdecznego Bóg Zapłać. Diese Bedürfnisse lösen eine Fülle von selbstlosen Aktivitäten mehrerer Leute aus, die zu unseren Gottesdiensten beitragen. Angefangen bei polnischen Priestern über Lektoren, Ministranten, den Verantwortlichen für die musikalische Gestaltung bis hin zu denjenigen, die uns während des Pfarrcafés mit hausgemachten Leckereien verwöhnen. Auch die Unterstützung der Pfarre St. Othmar wollen wir nicht vergessen, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und uns so unsere Treffen ermöglicht.
Od 2004 roku z inicjatywy obecnego proboszcza Parafii St. Othmar Richarda Poscha Grupa Polskich Katolików aktywnie współuczestniczy w parafialnej procesji Bożego Ciała poprzez przygotowanie i prowadzenie z polskim kapłanem liturgii w języku polskim na jednym z czterech ołtarzy. W marcu 2005 roku na Światowy Dzień Modlitwy grupa polska współuczestniczyła w przygotowaniu modlitw w Kościele Ewangelickim w Mödling. Seit dem Jahr 2004 nimmt die Gruppe der polnischen Mitchristen aus Mödling und Umgebung auf Anregung von Pfarrer Richard
Posch hin aktiv an der Fronleichnamsprozession durch die Gestaltung und Führung der Liturgie in polnischer Sprache an einem der Altäre teil. Im März 2005, am Weltgebetstag, hat die Gruppe der polnischen Mitchristinnen am Gebet in der evangelischen Kirche mitgewirkt.

Fronleichnamsprozession 2016

Pfarrfest nach der Prozession 2016
W międzyczasie zadania Polskiej Wspólnoty w Mödling uległy rozszerzeniu. Wspólnie z Parafią Św. Othmara organizujemy festyny parafialne. Polska Wspólnota w Mödling organizowała koncerty polskich pieśni pasyjnych w okresie wielkopostnym oraz koncert polskich kolęd w okresie Bożego Narodzenia. Dzięki przekazanej Wspólnocie dyspozycji części strony internetowej parafii Św. Othmara informujemy o ważnych wydarzeniach we Wspólnocie Polskiej oraz w świecie Polonii w Austrii. Inzwischen haben sich die Aufgaben der polnischen Gemeinde erweitert. Die polnische Gruppe nimmt an gemeinsamen Vorhaben und Festen mit der Pfarrgemeinde St. Othmar in Mödling teil. Die polnische Gemeinde organisiert kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Passionslieder- und Weihnachts-liederkonzert in der Gemeinde Mödling. Über die von der St. Othmar Kirche zur Verfügung gestellte Internetseite berichtet die polnische Gemeinde über aktuelle polnische Aktivitäten in Mödling und über Veranstaltungen polnischer Organisationen in Wien und Österreich.
Od 2012 roku Wspólnota Polska uczestniczy aktywnie w Adveniacie parafialnym przy kościele Św. Othmara w Mödling. Na polskim stoisku, serwowane są tradycyjne polskie specjały kulinarne takie jak pierogi z kapustą, mięsem i oczywiście „ruskie”, gołąbki, bigos, barszcz czerwony i biały oraz polskie ciasta . Wszystkie smakołyki budzą uznanie oraz cieszą się dużym zainteresowaniem wśród licznych gości Adveniatu. W trakcie rozmów z gośćmi polskiego stoiska informujemy o działalności polskiej Wspólnoty. Udział Polskiej Wspólnoty w Adveniacie wszedł do stałego kalendarza imprez Polskiej Wspólnoty w Mödling. Seit dem Jahr 2012 nimmt die polnische Gemeinde am Pfarr-Adveniat teil. In der polnischen Hütte werden polnische kulinarische Leckereien serviert. Polnische „pierogi“ (Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen), „gołąbki“ (Krautrouladen), „Bigos“ (Krauteintopf mit Steinpilzen und Fleisch), „barszcz czerwony“ (rote Rübensuppe) sowie „barszcz biały“ (saure Mehlsuppe) haben nicht nur sehr gut geschmeckt, sondern auch Begeisterung bei zahlreichen Besuchern geweckt. Bei Gesprächen mit Gästen der polnischen Hütte haben wir über Tätigkeiten der polnischen Gemeinde in Mödling informiert. Die Teilnahme der polnischen Gemeinde an Adveniat ist bereits ein fixer Termin im Veranstaltungs-kalender der polnischen Gemeinde in Mödling.

Pfarr-Adveniat 2016, Eröffnung

Adveniat 2016, unsere Damen in polnischer Tracht

W 2017 roku powstała przy wspólnocie amatorska grupa teatralna pod nazwą „Hoppala”, która w swim repertuarze porusza problemy codziennego życia. Dokonywanie wyboru między dobrem a złem, realizacja marzeń w jesieni naszego życia czy system wartości, jakim kierujemy się w naszy życiu. Intensywność pracy grupy pokazują średnio dwie premiery przestawień rocznie.

Im Jahr 2017 wurde unter dem Namen "Hoppala" eine Amateur-Theatergruppe in der polnischen Gemeinde gegründet, die sich in ihrem Repertoire mit den Problemen des Alltags beschäftigt: Entscheidungen zwischen Gut und Böse treffen, Träume im Herbst des Lebens wahr werden lassen oder Werte behandeln, die uns in unserem Leben leiten. Durchschnittlich zwei Premierenvorstellungen pro Jahr sind der Beweis für die Arbeitsintensität und Motivation der Gruppe.

Premiera amatorskiej grupa teatralnej  (2017/6)

 
2. Premierenvorstellung (2018/1)

 
Trzecia premiera (2018/6)
4. Premierenvorstellung (2019/1)
Piąta premiera  (2019/9)
6. Premierenvorstellung (2019/12)

Polska Wspólnota stanowi jest jedną z czterech podstawowach grup Parafii St. Othmar: Wspólnota St. Othmar, Wspólnota St. Michael, Wspólnota Spitalkirche, Polska Wspólnota. Strukturę tą najlepiej obrazuje symboliczny kwiat Parafii St. Othmar.

Die polnische Gemeinde stellt eine der vier Hauptgruppen der Pfarre St. Othmar dar neben der Gemeinde St. Othmar, der Gemeinde St. Michael sowie der Gemeinde Spitalkirche. Die Struktur der Pfarre lässt sich am besten durch das Leitbild der Pfarre, eine Blume, veranschaulichen.


Leitbild der Pfarre St. Othmar


Die Fahne der polnischen Gemeinde

Aktualnie msze Świętą w języku polskim celebruje Ojciec Błażej Idczak. Aktuell wird die Messe in polnische Sprache durch Pater Błażej Idczak zelebriert.
Dla zainteresowanych podajemy, że Msze Św. w języku polskim odbywają się raz w miesiącu w Spitalkirche in Mödling, Brühlerstraße 1. Wir informieren alle, die an unseren Heiligen Messen Interesse haben, dass diese einmal im Monat am Sonntag in der Spitalkirche in Mödling, Brühlerstraße 1 stattfinden.
Aktualne terminy znajduja sie pod adresem

Aktuelle Terminne sind hier nachzulesen

powrót do góry - nach oben

Władysław Wichrowski mgr inż.
wichrowski@kabsi.at


aktualisiert am 2022-05-10
Mitteilungen bitte an webmaster@moedling.or.at